Efe Optik
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KONTAKT LENS BİLGİ
Etiketler

Göz hastalıkları, göz, lens, miyop, hipermetrop, astigmat. Nedir?

Görme ve göz hastalıkları

Efe Optik İletişim

İsminiz*
Telefon No
E-Mail Adresi*
Şehir

Mesajınız*
Göz hastalıkları ile ilgili kısa kısa tanımlamalar
A harfi
A taramalı : Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ültrason.
Aberasyon : Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali.
Ablasyon : Yerinden ayrılma, yapışık olduğundan ayrılma.
Ablefaron : Doğuştan göz kapaklarının yokluğu.
Ablefarus : Gelişimsel olarak göz kapaklarının yokluğu.
Adezyon : Şaşılık cerrahisi sonrası, kasın etrafındaki dokulara olan yapışıklığı.
Adie pupilla : Genellikle viral hastalığı takip eden sfinkter pupilla ve siliyer kasta ganglion
Afaki : Katarakt cerrahisi ile göz merceğinin çıkarılması durumu.
Afakik : Katarakt cerrahisi sonrası gelişen kornea endotel yetersizliği.
Akne rozasea : Derideki bezlerin hastalığı. Yüzün yanak ve burun bölgesini tutar. Gözde kapak, konjonktiva ve kornea tutulumu izlenir.
Albizim : Görme azalması ve gözde titreme şikayetleriyle karakterize hastalık.
Allogreft : Kornea naklinde vericinin kornea dokusu. Aynı türler arasında yapılan doku nakli yaması.
Amaroz : Görübilen herhangi bir hasar olmaksızın körlük durumu.
A.fugaks : Optik sinirin damarsal dolaşım yetersizliğine bağlı geçici görme kaybı atakları.
Ambliyopi : Görme yollarında herhangi bir bozukluk olmaksızın optik yöntemlerle düzeltilemeyen görme azlığıdır.
Aniridi : Önde mercek, arkada retina ve optik sinirler tarafından çevrelenir.
Anizometropi : İki gözün kırma güçleri arasında farklılık olmasıdır.
Anoftalmus : Doğuştan gözlerin birisinin veya her ikisinin olmaması.
Anton semptomu : Hastanın kör olmasına karşın bunun farkına varamaması durumu.
Astenopi : Baş ve göz ağrısı ile birlikte refraksiyon kusurunun bulunması.
Astigmatizma : Noktasal olmayan ve gözün ışığı, farklı meridyenlerde, farklı kırma özelliği. Ayrıntı için linke bakınız.
B
Bell felci : Periferik felci. Göz kapakları kapanamaz , kornea yıkanamadığından hasar gelişebilir.
Biefaofimozis : Göz kapağı aralığının ileri derecede daralması. Genellikle göz kapağı düşüklüğü ve üst kapak kıvrımında artış ile beraber görülür.
Bifokal : İki farklı odağı olan, okuma ve uzak düzeltici merceklerin bir arada bulunduğu gözlükler
Biyomikroskop : Gözün ön ve arka segment yapılarının incelemesinde kullanılan iki okülere sahip mikroskop.
Blefarit : Göz kapağının serbest kenarını tutan iltihaplanma.
Blefaroplasti : Göz kapağı bozukluklarının düzeltilmesine yönelik ameliyatlar.
Blefaroptozis : Kapak düşüklüğünün sinir ve kas felcine bağlı olduğu durum. Halk arasında göz kapağı düşüklüğü olarak bilinen "blefaroptozis" günümüzde ameliyat ile tedavi edilebilmektedir.
Blefarospazm : Göz kapaklarında nedeni bilinmeyen istemsiz kasılma.
Blefaroşalazis : Kapak derisi ve mukoza sertliğinin kaybına bağlı izlenen göz kapağının sarkması durumu.
Botulinum toksini : Şaşılık tedavisinde kullanılan toksin madde.
D
Dakriyoadenit : Gözyaşı bezinin iltihaplanması. Sıklıkla viraldır. Lokal duyarlılık, şişlik ve ateş klinik bulgularıdır. Dakriyolitiyazis : Gözyaşı kesesi veya gözyaşı kanallarında taş oluşması durumu.
Dakriyoma : Gözyaşı kanalının herhangi bir seviyesinde tıkanmaya bağlı gözyaşı birikmesi sonucu meydana gelen tümör benzeri kistik genişleme
Dakriyosistektomi : Gözyaşı kesesinin cerrahi yöntemler ile çıkarılması.
Dakriyosistit : Gözyaşı kesesinin iltihabı, doğuştan veya sonradan, akut veya kronik olabilir.
Dakriyosistografi : Gözyaşı kanal sisteminin görüntülenmesi yöntemi
Dakriyosistorinotomi : Gözyaşı kesesi ve burun boşluğu arasında geçiş oluşturulması
Dakriyosistosel : Gözyaşı kesesinin şişmesi.
Dakriyosistotomi : Ammon operasyonu. Gözyaşı kesesinin
Makular d. : 50 yaş sonrası izlenen, yapısal ve işlevsel bozulmaya neden olan makula hastalığıdır. Yeni damar oluşumu ile beraber olan ve olmayan iki tipi vardır.
Dekompresyon : Herhangi bir organa sıvı toplanması, doku büyümesi gibi bir neden ile meydana gelen basıncın ortadan kaldırılması için yapılan ameliyat.
Dellen : Gözyaşı tabakasının stabilizesinin bozulması sonucu oluşan incelme.
Demiyelinizasyon : Sinir liflerini çevreleyen kılıfta meydana gelen tabaka.
Dermatoşalazis : Göz kapağının gevşemesi ve sarkması.
Diklokasyon : Göz merceğinin çevre dokularla bağlantısını ve merceğin asılı kalması sağlayan liflerde yırtılmaya bağlı merceğin normal yerinden ayrılması durumu.
Diplopi : Çeşitli nedenlerle (şaşılık ve şaşılık operasyonları, kas felçleri, travma ve nörolojik hastalıklar vb) cisimleri çift görme durumu.
Distrofi : Korneanın genellikle çift taraflı ve kalıtsal distrofileri. 3 anatomik bölgede incelenir.
1.Kornea ön yüzünü etkileyen.
2.Kornea stromal disrofile.
3.Kornea arka yüz tutulumu olan disrofiler.
Diverjans : Her iki gözün görme eksenlerinin birbirinden uzaklaşması.
Diyoptri : Bir optik sistemin kırma gücü.
E
Eales hastalığı : Retina hastalığıdır. Yeni damar oluşumu ve retina defolmanı eşlik edebilir.
Eksentrasyon : Globun orbital içerik ile beraber çıkarılması.
Ektropion : Göz kapaklarının dışa doğru dönmesi halidir. Yaşa bağlı veya doğuştan olabilir. Sürekli gözyaşının dışarı akması ve konjonktiva iltihabı ile beraber seyreder.
Ekzoftalmus : Bir ya da her iki gözde öne doğru olan anormal çıkıntı, yer değiştirme.
Ekzotropya : İki gözün görme eksenlerinin belirgin olarak dışarı kayarak dışa şaşılık oluşması.
Elektroretinografi : Retinanın ışığa verdiği cevabı ölçmede kullanılan test. Retina hücrelerinin fonksiyonunu gösterir.
Enoftalmus : Göz küresinin yerleşiminin normalden daha geride olma durumu.
entropiyon : Kapak kenarının göz küresine doğru döndüğü göz kapağı hastalığı. Dönen kapak kenarları korneaya hasar verebilir. Doğuştan olabileceği gibi yaşa bağlı veya spastik nedenlerle gelişir.
Enükleasyon : Göz küresini, bütünlüğünü bozmadan ayırarak çıkarmak.
Epifora : Aşırı ve normalden fazla gözyaşı salgılanması durumları.
Epikeratofaki : Keratokonus ve miyopa bağlı kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan cerrahi müdahale.
Ezotropya : Gözlerin belirgin şekilde içe kayması.
F
Fakoemülsifikasyon : Kataraktlı göz merceğinin ultrasonik dalgalarla parçalanarak çıkarılması şeklinde yapılan katarakt ameliyatı tekniği.
Felç : Merkezi ya da kas-sinir mekanizmalarında meydana gelen bozukluklara bağlı hareket yeteneğinin kaybı.
Forniks : Alt ve üst göz kapaklarının arka yüzü ile karesi arasındaki anatomik boşluklar
Foto reseptör : Gözün ışığı algılamasını sağlayan hücreler.
Füzyon : Göz tarafından algılanan görüntünün beyinde birleşerek tek bir görüntü şeklini alması ve algılanması.
Galaktozemi : Doğuştan katarakt nedenlerinden olup, yağ damlası görünümünde lens kesafeti yapar
Gler : Göze gelen ışınların yansımasına bağlı hissedilen göz kamaşması.
Glioma : Glial dokuda gelişen tümör oluşumu.
Glokom : Doğuştan başka bir göz anomalisi olmaksızın doğumla beraber göz içi basıcın yüksek olması ile karakterize.
Greft : Canlılığı korunarak, bir yerden alınıp, diğer bölgeye aktarılan doku parçası.
G. reddi : Alıcı doku tarafından verici dokunun hasara uğratılması.
Göz kapağı yarığı : Gözler açıkken göz kapaklarının oluşturduğu elips şeklinde açıklık.
Göz kapağı konjonktivası : Göz kapaklarının arka yüzündeki konjonktiva kısmı.
H
Habb çizgileri : Doğuştan glokomda uzun süreli ödeme bağlı izlenen çizgilenmeler.
Halo : Parlak cisimler etrafında oluşan haleler.
Haptik : Göz içi lenslerinin çeşitli şekilde dizayn edilmiş bacak kısımları.
Hemianopsi : Görme alanının yarısının görülememesi.
Hikrodiseksiyon : Katarakt ameliyatında lens korteksi ile kapsülü arasındaki bağların gevşetilmesi amacı ile sıvı kullanılması.
Hipermetropi : Görüntünün retina arkasına düşmesi nedeniyle oluşan görme bozukluğu / kırma kusuru.
Hipertelorizm : Genel olarak 2 organ arası uzaklığın normalden fazla olduğunu belirten bir terim.
Hipertropya : Gözün görme ekseninin normalden yukarı saptığı şaşılık türü.
Korneal h. : Keratokonusta yırtılmaya bağlı, korneanın saydamlığını kaybetmesi.
Hiyaloid membran : Ön ve arka liyaloid membran olmak üzere iki kısımdan oluşur.
Homosistinüri : Göz merceğinin zamanla aşağı doğru kayması.
Hordeolum : Göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin iltihabıdır.
İ
İmplant : Vücudun bir parçası olmadığı halde, aynı görevi görme amacı ile dışarıdan geliştirilen implantasyon
Lens i. : Katarakt ameliyatında çıkarılan göz merceği yerine konulan yapay lens.
İndosiyanin yeşili : Koroidi görüntülemek için kullanılan boya.
İnsizyon : Ameliyat anında dokuda yapılan kesim işlemi.
İskemi : Bir doku veya organa giden kan akımının azalması veya kesilmesine bağlı meydana gelen hal.
İ optik nöropati : Optik sinirleri besleyen damarlarda, kan akımının azalmasına bağlı optik sinirde hasar oluşması.
Korneal ü. : Yabancı cisim, kontakt lens kullanımı ve enfeksiyonlar gibi nedenlerle kornea yüzeyinde gelişen yara.

 
Hakkımızda | © 2008 - 2013 Efe optik Doğubank İş Hanı Kat:2 No:247 Sirkeci / İstanbulGoogle optimizasyon ve tasarım