Efe Optik
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KONTAKT LENS BİLGİ
Etiketler

Görme ve göz hastalıkları

Göz hastalıkları, göz lens miyop hipermetrop astigmat. Nedir?

Efe Optik İletişim

İsminiz*
Telefon No
E-Mail Adresi*
Şehir

Mesajınız*
Göz hastalıkları ile ilgili kısa kısa tanımlamalar 2
K
Kanaliküloplasti : Göz yaşı kanallarının onarımı veya açılması için yapılan işlemin tümü.
Kantoliz : Göz kapağının genişlemesi amacıyla kantal ligamentinin kesilmesi
Kapsül : Göz merceğinin etrafını saran ön ve arka olmak üzere 2 bölümden oluşup merceği çevreleyen zarımsı yapı, merceğin en dış tabakası.
Kapsülotomi : Katarakt ameliyatlarında merceğin kapsülünün açılması.
Keratomalazi : Korneanın elastikiyetini kaybederek gevşemesi durumunu tarif eden terim.
Keratometri : Kornea merkezinin eğriliğini ölçme işlemi.
Vorteks k. : 2i gözde, göz bebeği alt tarafından başlayıp çevreye ışınsal dağılım gösterir.
Keratotomi : Kornea eğriliğini değiştirerek miyop ve astigmatın tedavisi için yapılan kesiler.
Kese : Göz yaşı kesesi
Kiyazma : Her 2 gözden gelen o
Kolobom : Çoğunlukla doğuştan olan, yapılan ameliyatlara veya geçirilen travmalara bağlı gelişebilen, gözün herhangi bir bölümündeki doku eksikliği
Koni k.distrofisi : Koni hücrelerinin hasarına bağlı olarak düşük görme keskinliği, renk görme kaybı ve ışık kaybı. Makula çevresinde halka şeklinde retina pigment epitel kaybı ve boğa gözü manzarası izlenir.
Konjonktivite : Konjonktiva dokusunun çeşitli iç ve dış etkenlere bağlı olarak kızarık, akıntı, şişlik gibi bulgularla karakterize iltihabı.
Kornea : Gözün ön bölümünden şeffaf, damar içermeyen, saat camı şeklinde bir doku olup gözün kırma gücü en iyi yapısıdır. Beş ayrı tabakadan oluşur, dıştan içe sayarsak ; epitel, bowman, stroma demse ve endotel.
K.farinata : Korneal dejenerasyon.
Korteks : Göz merceğinin nükleus'unu örtüp çevreleyen yumuşak yapıdaki dış tabakadır ve kapsülle çevrelenmiştir.
L
Lagoftalmus : Göz kapakların çeşitli nedenlere (felç gibi) bağlı olarak yeterince kapanamaması durumu.
Lakrima : Göz yaşı, göz yaşı sıvısı.
Lens : Göz merceği de denir. Korteks dış tabaka epinükleus orta ve nukleus denen çekirdekten oluşur. Göze gelen ışığın odaklanmasından ve kırılmasından sorumludur.
Lentikonüs : Göz merceğinde önde veya arkada konik çıkıntı oluşumu
Levator : Göz kapaklarının açılmasını sağlayan kaslar.
Lüksasyon : Lensin zonüler bağlantılarından ayrılarak normal pozisyonunu kaybetmesi durumu.
M
Madarozis : Kirpik ve kaşlardaki dökülme.
Megalokornea : Kornea çapında doğuştan ortaya çıkan büyüme. Kornea bu halde saydam ve normal durumundadır.
Meibomian bezleri : Alt ve üst kapak tarsal konjonktivasında dikey yerleşmiş 25-30 kadar yağ bezi.
Meibomianitis : Göz kapağındaki meibomian bezlerin iltihapları.
Metamorfopsi : Nesnelerin normalden farklı eğri büğrü algılanması, görme bozukluğu.
Mikroftalmi : Gözlerin normalden küçük olması.
Miyasteni : Bazı sebeplerle kaslarda meydana gelen güç kaybı, özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan göz kapağı düşüklüğü tanı koymada önemlidir.
Miyop : Göze paralel varan ışınların retina önüne düşerek odaklanması.
Mooren ülseri : Sebebi tam olarak bilinmeyen ilerleyici ülserdir. Bir damar iltihabı olarak da tanımlanmaktadır. Ülser zamanla kornea merkezine doğru ilerler. Yaşarma, ışıktan rahatsız olma, ağrı klinik bulgularıdır. İyileşme döneminde yaygın damarlanma bırakır.
Multipi skleroz : Bir sinir hastalığıdır. Gözde, klinik olarak arka optik nöropati meydana gelebilir.
N
Nanoftalmus : Gözün normalden küçük olması. Hipermetrop ve ön kamara darlığı nedeni ile açı kapanması glokomuna eğilim vardır.
Nekrotizan :  Korneanın stroma tabakasının viral iltihabına bağlı gelişen korneada doku yıkımı.
Neovaskülarizasyon : Yaşa bağlı maküler dejenerasyonların %10’unu oluşturur. Makula bölgesindeki retina altı dokuda yeni damar oluşumu ile karakterizedir.
Nörotrofik korneal keratit : Bazı sebeplerle bozulmuş korneal uyarım sonucu azalmış göz yaşı salınım sonucu gelişen kornea iltihabı.
O ve Ö
Oftalmektomi : Optik sinirin iltihabı.
Oftalmopleji : Kas hareket bozukluğu grubu.
Ortoforya : Her iki gözün orta hatta sabit durduğu ve kaymanın olmadığı durum.
Ortoptiks : Göz kaslarının etkin biçimde çalıştırılması amacı ile kullanılan yöntem.
Ortoskop : Göz tembelliği, şaşılık gibi göz kasları anomalliklerinde tedavi için kullanılan alet.
Ödem : Künt göz travmalarından sonra sıvı birikimi. Genellikle kendiliğinden çözülür.
P
Pakiblefaron : Göz kapaklarının kenarında meydana gelen kalınlaşma hali.
Pakimetre : Kornea kalınlığını ölçmede kullanılan alet. Kornea kalınlığının ölçülmesi endotel bütünlük hakkında bilgi verir. Optik ve sonik 2 farklı yöntemle ölçüm yapılabilir.
Persepsiyon : Işık uyarımının algılanıp optik sinirler aracılığıyla beyine iletilmesi. Işığın göz tarafından algılanabilmesi durumu.
Ptoz : Üst göz kapaklarında, kapağın yükselmesini sağlayan kaslarda meydana gelen problem, kapak düşüklüğü. Nedenleri arasında kas ve sinir hastalıkları (sinir felci gibi) göz kapak travmaları, tümörleri sayılabilir.
R
Refraksiyon : Gözün kırma gücü ve görsel kırılma kusurlarının düzeltilmesiyle ilgili optik bilimi.
Retinoblastoma : Çocuklukta sık görülen kötü huylu göz tümörü. Genetik geçişe müsait olduğundan ailevi olabilir.
Santral seröz koroido r. : Orta yaş erkekleri etkileyen, çoğu 6 ay içinde kendiliğinden iyileşen durum.
Retinopati : Dağınık ve yüzeysel soluk alanlar, retina içinde kanamalar, optik disk şişmesi.
Retinoskopi : Gözün kırma kusurlarının tespit işlemi.
S ve Ş
Schirmer testi : Kuru göz tanı yöntemleri gözyaşının temel ve refleks salgılamasını ölçmek için kullanılır.Schirmer kağıt ucundan kıvrılarak alt kapağın dış kısmına yerleştirilerek 5 dakika bekletilir.Kağıdın on beş milimetresinin ıslanması gerekir. Daha az değerlerde, gözyaşı su katında azalma olduğu belirlenir.
Skotom : Görme alanında algılanamadığı için görülmeyeni ifade eder. Görme yollarının herhangi bir seviyesinde problemlere bağlı olabilir.
Steropsi : 3 boyutlu görme.
Supresyon : Eğer iki gözden görme alanına varan uyarılar arasında dengesizlik varsa, daha net görüntü baskın çıkar, diğer görüntü baskılanır. Bu baskılamaya supresyon denir.
Şalazyon : Kisttik genişleme.
Şaşılık : Normalde her 2 gözün görme noktası ile yapılan tespitlime sonucu gözler düz bir doğrultudadır. Bir gözün görme noktası fiksasyon yapılan cisme bakarken, diğer gözün görme noktası yöne yönelmiş ise bu durumda kaymadan söz edilir.
U ve Ü
Uyum : Göz merceğinin kırma gücünü arttırarak yakına odaklanması işlemi.
Ülser : Yüzeysel ve lokal doku ölümü. Korneal ülser : Travma, yabancı cisimler, lens kullanımı ve enfeksiyonlar gibi nedenlerle kornea yüzeyinde gelişen yara alanları. Tropik kornea ülseri : Bozulmuş kornea duyusuı ve göz yaşı salgısının azalması sonucu stroma ya kadar ilerleyebilen, steril kornea ülseri.

 
Hakkımızda | © 2008 - 2013 Efe optik Doğubank İş Hanı Kat:2 No:247 Sirkeci / İstanbulGoogle optimizasyon ve tasarım